Các trung tâm bảo hành chính hãng
Thu gọn danh sách hãng »

4 trung tâm bảo hành obi

Số
Sản phẩm nhận bảo hành Điện thoại/Fax
1
Địa chỉ: 65A Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam
SP bảo hành: Điện thoại
Điện thoại/Fax: 08 3930 9400
65A Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại 08 3930 9400
2
Địa chỉ: 512A Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam
SP bảo hành: Điện thoại
Điện thoại/Fax: 08 3773 3017
512A Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại 08 3773 3017
3
Địa chỉ: 16 Hoàng Cầu Mới, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
SP bảo hành: Điện thoại
Điện thoại/Fax: 04 3537 7662
16 Hoàng Cầu Mới, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 04 3537 7662
4
Địa chỉ: 296 Nguyễn Hoàng, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, T.P Đà Nẵng, Việt Nam
SP bảo hành: Điện thoại
Điện thoại/Fax: 0511 358 4488
296 Nguyễn Hoàng, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, T.P Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại 0511 358 4488
Fanpage